Fairtrade är en internationell certifiering av råvaror som odlas i länder med utbredd fattigdom. Certifieringen innebär att varan är producerad med hänsyn till högt ställda sociala, ekonomiska och miljömässiga krav.

Produktmärkning:
EU-ekologisktFairtrade
$20
Produktmärkning:
EU-ekologisktFairtrade
$26
Produktmärkning:
EU-ekologisktFairtrade
$26
Produktmärkning:
EU-ekologisktFairtrade
$26
Produktmärkning:
EU-ekologisktFairtrade
$38
Produktmärkning:
EU-ekologisktFairtrade
$26