Svenska Celiakiförbundets märkning för produkter som ska vara säkra att äta för dem som inte tål gluten. Produkterna kontrolleras regelbundet av förbundet så att de inte innehåller mer än tillåtna gränsvärden.

Produktmärkning:
Glutenfri
$98
Produktmärkning:
Glutenfri
$72
Produktmärkning:
GlutenfriLaktosfri
$48
Produktmärkning:
Glutenfri
$39
Produktmärkning:
Glutenfri
$84
Produktmärkning:
Glutenfri
$34
Produktmärkning:
Glutenfri
$39